TCCN bị cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ quyết định chỉ định

Mã số Tổ chức chứng nhận:
Tên tổ chức:
Tỉnh
Loại Tổ chức chứng nhận
STTTên Tổ chức chứng nhậnTrạng tháiTỉnhMã Số chỉ định
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO Cảnh cáo Cần Thơ VietGAP-TT-13-04