Hội thảo “Sửa đổi, nâng cấp VietGAP rau, quả, chè”

Tại hội nghị TS. Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đã mở đầu hội thảo bằng một báo cáo đề dẫn với nhiều nội dung quan trọng, trong đó làm rõ được tính cấp thiết của việc cần phải sửa đổi VietGAP đối với rau, quả, chè nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là sau khi Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu nông sản.

Qua thời gian triển khai áp dụng từ năm 2008 đến nay đã nảy sinh một số bất cập như: yêu cầu ghi chép và lập hồ sơ lưu trữ về quá trình sản xuất còn nhiều phức tạp và vượt quá năng lực và chưa phù hợp với thói quen của nông dân.

VietGAP còn có một số yêu cầu khó, không thực tế (các yêu cầu về đất, về nước của vùng sản xuất, sử dụng thuốc BVTV, kho chứa hóa chất, thuốc BVTV; ghi chép hồ sơ ở một số nội dung không khả thi đối với cây hàng năm, chủng loại đa dạng...).

VietGAP chưa quy định rõ về yêu cầu quản lý nhóm đối với nhà sản xuất là tổ chức đăng ký chứng nhận nên cũng đã gây khó khăn trong đánh giá chứng nhận cho đối tượng này.

Cùng với việc thường xuyên sửa đổi để phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại đồng thời nhằm nâng cao vị thế của VietGAP trên thị trường quốc tế, đặc biệt là một số thị trường mà Việt Nam đang nhắm tới xuất khẩu trong thời gian tới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Do đó VietGAP cần được sửa đổi và nâng cấp để giải quyết được các bất cập trên.

TS. Nguyễn Quốc Vọng - chuyên gia tư vấn dự án QSEAP trình bày cơ sở để xây dựng VietGAP phiên bản 2 là dựa trên các tiêu chuẩn, Quy chuẩn sau: VietGAP hiện tại, ASEANGAP, Rainforest Alliance, United Fresh, QCVN 01-132-2013, GolbalGAP trong đó nhấn mạnh lấy tiêu chuẩn United Fresh (Mỹ) làm xương sống do tiêu chuẩn này có sự đại diện của nhiều đối tượng như các cửa hàng thực phẩm, nông dân, cơ sở đóng gói, nhà khoa học và chính phủ.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, quản lý, doanh nghiệp nêu lên những bất cập đối với việc triển khai VietGAP và kiến nghị sửa đổi VietGAP theo hướng đơn giản, cụ thể và dễ áp dụng đặc biệt là các điểm kiểm soát đối với người nông dân không nên nhiều quá và phù hợp với trình độ sản xuất của nước ta hiện nay.

Kết thúc hội nghị TS Phạm Đồng Quảng ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý cho việc sửa đổi và nâng cấp VietGAp cho rau, quả, chè và  tiếp tục nghiên cứu để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo VietGAP sửa đổi đối với rau, quả, chè. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa các ý kiến góp ý bằng nhiều kênh thông tin, trong đó có kênh website của Cục Trồng trọt với mong muốn xây dựng bộ quy trình VietGAP cho rau, quả, chè được áp dụng trong thực tế thuận lợi và được thị trường nước ngoài chấp nhận.