Chứng nhận VietGAP năm 2017

Đến ngày 31/12/2017, có 1.574 cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAP đang còn hiệu lực với diện tích là 21,096,4 ha, tăng 101 cơ sở (310,4ha) so với năm 2016, trong đó cà phê: 100 ha tăng 68 ha, chè: 1.699,95 ha giảm 1.106,47ha; lúa: 1.681,89 ha tăng 384,56ha, cây ăn quả: 14.019,13 ha tăng 1.718,46 ha, rau: 3.595,43 ha giảm 754,22 ha.