Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm cao điển hành động năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Đây là năm thứ hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kế hoạch năm cao điểm an toàn thực phẩm. Qua đánh giá kết quả triển khai năm 2016 cho thấy đã có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2016. Đến nay, cả nước đã có 50 tỉnh xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn. Tỉ lệ mẫu thịt vi phạm chất cấm Salbutamol và mẫu rau củ quả vi phạm giảm so với năm 2015, tuy nhiên tỉ lệ thủy sản nuôi vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn cho phép tăng hơn 2% so với năm 2015. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã thanh kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với hơn 21.300 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và phát hiện, xử lí hơn 1.900 cơ sở vi phạm. Các sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu cũng được tăng cường kiểm soát.

Trong năm 2017, để tiếp tục thực hiện năm cao điểm an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ tập trung vào một số sản phẩm như nước mắm, bơm tạp chất vào tôm, sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy hải sản. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2016.