Xin góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về Thực hành nông nghiệp tốt - lĩnh vực trồng trọt