Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 Mã số chỉ định VietGAP-TT-13-10
Điện thoại 058.3884812 - 388869 Email branch3.nafi3@mard.gov.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Tình trạng Hoạt động bình thường. CQ Quản lý Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ 779 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Phạm vi chứng nhận rau, quả, chè, lúa và cà phê
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải