Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Mã số chỉ định VietGAP-TT-15-03
Điện thoại 043. 7970267/8512566 Email trungtamphantichhn@gmail.com
Số DKKD Cơ quan cấp Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ Tổ 44, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Phạm vi chứng nhận Rau, quả tươi
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải