Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Tổ Chức Chứng Nhận VSCB Việt Nam Mã số chỉ định VietGAP-TT-15-01
Điện thoại 0500 3967788 Email vscb@vscb.org
Số DKKD Cơ quan cấp Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ 32 Tản Đà, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk Phạm vi chứng nhận Chè búp tươi và cà phê
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải