Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Viện nghiên cứu hạt nhân Mã số chỉ định VietGAP-TT-14-04
Điện thoại 063 3821300/ 063 382 Email viennchndl@yahoo.com
Số DKKD Cơ quan cấp Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ Số 01 Nguyễn Tử Lực, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Phạm vi chứng nhận Rau tươi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải