Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận Mã số chỉ định VietGAP-TT-14-02
Điện thoại 062 382 9669 Email
Số DKKD Cơ quan cấp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ 17, Thủ Khoa Huân, Thành Phố Phan Thiết, Phan Thiết, Bình Thuận Phạm vi chứng nhận Quả thanh long được sản xuất, sơ chế trên địa bản tỉnh Bình Thuận
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải