Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 Mã số chỉ định VietGAP-TT-14-01
Điện thoại 0780 3838396/3567513 Email branch5.nafi@mard.gov.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ Số 57, Phan Ngọc Hiển, phường 6, TP. Cà Mau, Cà Mau Phạm vi chứng nhận Rau, quả tươi và lúa
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải