Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL) Mã số chỉ định VietGAP-TT-13-12
Điện thoại 0283.8206.214 Email cafecontrol@hcm.fpt.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ 228A Pasteur, Phường 6, 3, TP.Hồ Chí Minh Phạm vi chứng nhận Rau, quả, chè, lúa và cà phê
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải

Trách nhiệm thực hiện

Các bước thực hiện

Biểu mẫu

-          Phòng chứng nhận

-          Lãnh đạo

 

 

Thông tin thủ tục

 

 

BM/8.2/CN-VG/01

-          Phòng chứng nhận

-          Lãnh đạo

 

 

Chuẩn bị đánh giá

 

 

BM/8.2/CN-VG/02

BM/9.2/CN-VG/03

-          Chuyên gia đánh giá

 

 

Tiến hành đánh giá

 

 

BM/10/CN-VG/04

BM/10/CN-VG/05

BM/10/CN-VG/06

-          Chuyên gia đánh giá

-          Lãnh đạo

 

 

Báo cáo đánh giá

 

 

BM/11/CN-VG/07

BM/11/CN-VG/08

BM/11/CN-VG/09

-          Chuyên gia đánh giá

-          Lãnh đạo

 

Giám sát thực hiện hành động khắc phục

 

 

BM/11/CN-VG/10

-          Phòng chứng nhận

-          Lãnh đạo

 

 

Cấp giấy chứng nhận

 

 

BM/12/CN-VG/11

BM/12/CN-VG/12

BM/13/CN-VG/13

-          Chuyên gia đánh giá

-          Lãnh đạo

 

Giám sát sau khi chứng nhận

 

BM.... 04 – BM...13

BM/4.6.2/CN-VG/14

BM/4.6.2/CN-VG/15