Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Mã số chỉ định VietGAP-TT-13-11
Điện thoại 08 38 29 42 74 Email info@quatest3.com.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ Số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, 1, TP.Hồ Chí Minh Phạm vi chứng nhận Rau, quả tươi
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải