Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tỉnh Lâm Đồng Mã số chỉ định VietGAP-TT-13-09
Điện thoại (063)3833159 Email dalatcert@dalat.gov.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ Số 230 Hoàng Văn Thụ, phường 1, chi nhánh 24-Trần Phú, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Phạm vi chứng nhận Rau, quả, chè, lúa, cà phê
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải