Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 Mã số chỉ định VietGAP-TT-13-08
Điện thoại 08.3.8210815 Email branch4.nafi@mard.gov.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản
Tình trạng Hoạt động bình thường CQ Quản lý Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ Số 30 Hàm Nghi, 1, TP.Hồ Chí Minh Phạm vi chứng nhận Rau, quả, chè, lúa và cà phê
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải