Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tên TCCN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 Mã số chỉ định VietGAP-TT-13-07
Điện thoại 0225 3837124 Email branch1.nafi@mard.gov.vn
Số DKKD Cơ quan cấp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản
Tình trạng Hoạt động bình thường. CQ Quản lý Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản
Logo Phạm vi cấp chứng nhận

Địa chỉ 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng Phạm vi chứng nhận Rau, quả, chè, lúa và cà phê
File Quyết định chỉ định Xem & Tải File Hướng dẫn & Quy trình cấp chứng nhận Xem & Tải

Thông tin chi tiết xem tại website của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1: www.nafiqad1.vn