Danh sách Tổ chức Chứng nhận VietGAP

Mã số Tổ chức chứng nhận:
Tên tổ chức:
Tỉnh
Loại Tổ chức chứng nhận
STTTên tổ chức chứng nhậnSĐTTỉnhMã Số chỉ định
1 Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert 043.634.1933Hà Nội VietGAP-TT-13-02
2 Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) 0437561025Hà Nội VietGAP-TT-13-03
3 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO 07103819689Cần Thơ VietGAP-TT-13-04
4 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM 08. 3822.9427- 38.22TP.Hồ Chí Minh VietGAP-TT-13-06
5 Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 0225 3837124Hải Phòng VietGAP-TT-13-07
6 Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 08.3.8210815TP.Hồ Chí Minh VietGAP-TT-13-08
7 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tỉnh Lâm Đồng (063)3833159Lâm Đồng VietGAP-TT-13-09
8 Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 058.3884812 - 388869Khánh Hòa VietGAP-TT-13-10
9 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 08 38 29 42 74TP.Hồ Chí Minh VietGAP-TT-13-11
10 Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL) 0283.8206.214TP.Hồ Chí Minh VietGAP-TT-13-12
11 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 073. 3872175Tiền Giang VietGAP-TT-13-13
12 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 0780 3838396/3567513Cà Mau VietGAP-TT-14-01
13 Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận 062 382 9669Bình Thuận VietGAP-TT-14-02
14 Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên 02803851718Thái Nguyên VietGAP-TT-14-03
15 Viện nghiên cứu hạt nhân 063 3821300/ 063 382Lâm Đồng VietGAP-TT-14-04
16 Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC 0439994712 Hà Nội VietGAP-TT-14-05
17 Tổ Chức Chứng Nhận VSCB Việt Nam 0500 3967788Đắk Lăk VietGAP-TT-15-01
18 Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT 023 6563399Đà Nẵng VietGAP-TT-15-02
19 Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội 043. 7970267/8512566Hà Nội VietGAP-TT-15-03