QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Loại tài liệu: Quy Chuẩn Kỹ thuật
C.Q ban hành Bộ TN & MT Ngày ban hành 21/12/2015
Tác giả Bộ TN & MT Ngày đăng 01/08/2013
Đăng công báo 01/08/2013 Hiệu lực đến 01/08/2014
Tóm tắt nội dung: