Rau tươi-Phương pháp lấy mẫu trên ruộng sản xuất

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: TCVN 9016:2011 Loại tài liệu: Tiêu chuẩn quốc gia
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 02/01/2011
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 01/08/2013
Đăng công báo 01/08/2013 Hiệu lực đến 01/08/2014
Tóm tắt nội dung: