QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QCVN 8-2:2011/BYT Loại tài liệu: Quy Chuẩn Kỹ thuật
C.Q ban hành Bộ Y tế Ngày ban hành 13/01/2011
Tác giả Bộ Y tế Ngày đăng 31/07/2013
Đăng công báo 31/07/2013 Hiệu lực đến 31/07/2014
Tóm tắt nội dung: