Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\NGHỊ ĐỊNH54.09.Xu phat ve CLSPHH.doc'.

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/2009/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 54/2009/NĐ-CP Loại tài liệu:
C.Q ban hành CHÍNH PHỦ Ngày ban hành 05/06/2009
Tác giả CHÍNH PHỦ Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/2009/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA