Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ATTP

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 38/2012/NĐ-CP Loại tài liệu: Nghị định
C.Q ban hành CHÍNH PHỦ Ngày ban hành 25/04/2012
Tác giả CHÍNH PHỦ Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ATTP