Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\ND132.08CP.Thi hanh mot so dieu cua Luat CLSPHH.doc'.

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 132/2008/NĐ-CP Loại tài liệu:
C.Q ban hành CHÍNH PHỦ Ngày ban hành 31/12/2008
Tác giả CHÍNH PHỦ Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá