Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\ND127- huongdanluat TC-QC.doc'.

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP Loại tài liệu:
C.Q ban hành CHÍNH PHỦ Ngày ban hành 01/08/2007
Tác giả CHÍNH PHỦ Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật