Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\Luat ATTP.2010. doc.doc'.

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 55 /2010/QH12 Loại tài liệu:
C.Q ban hành Quốc hội Ngày ban hành 17/06/2010
Tác giả Quốc hội Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: