Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\Luat 05QH ve chat luong san pham,hang hoa.doc'.

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 05/2007/QH12

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 05/2007/QH12 Loại tài liệu:
C.Q ban hành Quốc hội Ngày ban hành 21/11/2007
Tác giả Quốc hội Ngày đăng 11/12/2012
Đăng công báo 11/12/2012 Hiệu lực đến 11/12/2013
Tóm tắt nội dung: LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 05/2007/QH12