Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\Thong tu 24.2010.TT-BNNPTNT ve danh muc thuoc BVTV.doc'.

THÔNG TƯ Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 24/2010/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ NN&PT NT Ngày ban hành 08/04/2010
Tác giả Bộ NN&PT NT Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam