Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\Thong_tu_24__Huong_dan_ND54.doc'.

THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 24/2009/TT-BKHCN Loại tài liệu:
C.Q ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngày ban hành 31/12/2009
Tác giả BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá