Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\TT 05.2010.BNN-kiemtra-giamsat.doc'.

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 05/2010/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 22/01/2011
Tác giả Bộ NN&PT NT Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường