Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\TT 48.2012. chung nhan VietGAP .doc'.

THÔNG TƯ Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 48/2012/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 26/09/2012
Tác giả Bộ NN&PT NT Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt