Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\TT 50.2009. Danh muc san pham hang hoa nhom 2.doc'.

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 50/2009/TT- BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ NN&PT NT Ngày ban hành 18/08/2009
Tác giả Bộ NN&PT NT Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn