Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\TT 74.2011.TT-BNNPTNT ve truy suat nguon goc.doc'.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 74/2011/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày ban hành 31/10/2011
Tác giả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN