Could not find file 'C:\Inetpub\vhosts\vietgap.gov.vn\httpdocs\upload\doc\TT13.2011. kiem tra hh thuc vat nhap khau.doc'.

Thông tư Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 13/2011/TT-BNNPTNT Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày ban hành 16/03/2011
Tác giả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngày đăng 10/12/2012
Đăng công báo 10/12/2012 Hiệu lực đến 10/12/2013
Tóm tắt nội dung: THÔNG TƯ Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu