QUẢ TƯƠI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TRÊN VƯỜN SẢN XUẤT

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: TCVN 9017:2011 Loại tài liệu: Tiêu chuẩn quốc gia
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 02/01/2011
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 06/12/2012
Đăng công báo 06/12/2012 Hiệu lực đến 06/12/2013
Tóm tắt nội dung: QUẢ TƯƠI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TRÊN VƯỜN SẢN XUẤT