QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 46 /2007/QĐ-BY Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành BỘ Y TẾ Ngày ban hành 19/12/2007
Tác giả BỘ Y TẾ Ngày đăng 06/12/2012
Đăng công báo 19/12/2007 Hiệu lực đến 06/12/2013
Tóm tắt nội dung: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”