SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 21/4/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG,

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 15/2017/TT-BNNPTNT Loại tài liệu: Thông tư
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 14/08/2017
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 04/01/2018
Đăng công báo 04/01/2018 Hiệu lực đến 04/01/2019
Tóm tắt nội dung: