Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Vi

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 06/2017/TT-BNNPTNT Loại tài liệu: Thông tư
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 08/03/2017
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 22/05/2017
Đăng công báo 22/05/2017 Hiệu lực đến 22/05/2018
Tóm tắt nội dung: