Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 50/2016/TT-BYT Loại tài liệu: Thông tư
C.Q ban hành Bộ Y tế Ngày ban hành 30/12/2016
Tác giả Bộ Y tế Ngày đăng 29/03/2017
Đăng công báo 29/03/2017 Hiệu lực đến 29/03/2018
Tóm tắt nội dung: