Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 287/QĐ-BNN-BVTV Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 08/02/2017
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 13/02/2017
Đăng công báo 13/02/2017 Hiệu lực đến 13/02/2018
Tóm tắt nội dung: