Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 210/2013/NĐ-CP Loại tài liệu: Nghị định
C.Q ban hành Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành 19/12/2013
Tác giả Thủ tướng Chính phủ Ngày đăng 03/01/2017
Đăng công báo 03/01/2017 Hiệu lực đến 03/01/2018
Tóm tắt nội dung: