Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, , thủy sản, thực phẩm

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 66/2016/NĐ-CP Loại tài liệu: Nghị quyết
C.Q ban hành Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành 01/07/2016
Tác giả Thủ tướng Chính phủ Ngày đăng 22/07/2016
Đăng công báo 22/07/2016 Hiệu lực đến 22/07/2017
Tóm tắt nội dung: