Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về Thực hành nông nghiệp tốt lĩnh vực trồng trọt (VietGAP)

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: VietGAP Loại tài liệu: Góp ý văn bản
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 22/10/2016
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 26/05/2015
Đăng công báo 26/05/2015 Hiệu lực đến 26/05/2016
Tóm tắt nội dung: