Quyết định phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên nghành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 1290/QĐ-BNN-TCCB Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 17/04/2015
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 21/04/2015
Đăng công báo 21/04/2015 Hiệu lực đến 21/04/2016
Tóm tắt nội dung: