Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cơ bản của VietGAP cho sản xuất rau

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 2998/QĐ-BNN-TT Loại tài liệu: Quyết định
C.Q ban hành Bộ NN&PTNT Ngày ban hành 02/07/2014
Tác giả Bộ NN&PTNT Ngày đăng 05/01/2015
Đăng công báo 05/01/2015 Hiệu lực đến 05/01/2016
Tóm tắt nội dung: Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cơ bản của VietGAP cho sản xuất rau