QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: QCVN 03 : 2015/BTNMT Loại tài liệu: Quy Chuẩn Kỹ thuật
C.Q ban hành Bộ TN & MT Ngày ban hành 21/12/2015
Tác giả Bộ TN & MT Ngày đăng 02/10/2013
Đăng công báo 02/10/2013 Hiệu lực đến 02/10/2014
Tóm tắt nội dung: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT