Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-33-0004 Số điện thoại 0947 521 666
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ thương mại và công nghệ Hồng Tiến Địa chỉ , Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Chủ cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ thương mại và công nghệ Hồng Tiến Đối tượng Quả (quả ổi, quả dưa lưới, quả nhãn, quả bưởi, quả cam)
Tổng diện tích (ha) 5,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 67
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/10/2018 Ngày hết hạn 28/10/2021
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO