Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-26-0035 Số điện thoại 0974688124
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ TACA Địa chỉ , Yên Lạc, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ TACA Đối tượng Rau (tơi, khổ qua, mướp, dưa leo)
Tổng diện tích (ha) 3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 230
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/11/2018 Ngày hết hạn 07/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO