Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-26-0034 Số điện thoại 0945112489
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Rau Sạch Tiền Phong Địa chỉ , Cao Minh, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Rau Sạch Tiền Phong Đối tượng Rau (Khổ qua, mướp, súp lơ, hành tây, bắp cải, cà chua, cải ngọt, su hào, cải ngồng, rau đay)
Tổng diện tích (ha) 6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 300
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/11/2018 Ngày hết hạn 07/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO