Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-26-0033 Số điện thoại 0983625500
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ và Thương Mại Tam Đảo Địa chỉ , Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ và Thương Mại Tam Đảo Đối tượng Quả (Na)
Tổng diện tích (ha) 2,41 Sản lượng dự kiến(Tấn) 30
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/11/2018 Ngày hết hạn 07/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO