Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-26-0030 Số điện thoại 0983097646
Tên cơ sở sản xuất Hộ Vũ Thị Cán Địa chỉ , Liêm Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Chủ cơ sở sản xuất Vũ Thị Cán Đối tượng Quả (bưởi diễn)
Tổng diện tích (ha) 4,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1800
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/11/2018 Ngày hết hạn 07/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO